اطلاعیه ویژه اردو نوروزی اُمگا
اطلاعیه ویژه اردو نوروزی اُمگا

لغو اردوی نوروزی اُمگا

برگزاری اردوی نوروزی امگا
برگزاری اردوی نوروزی امگا

گروه اُمگا جهت رفاه دانش‌آموزان در ایام عید اقدام به برگزاری اردوی نوروزی کرده است.